Cookies

Cookiestatement
Opgesteld: 2 februari 2022
Voor het laatst aangepast: 2 februari 2022

1. Het gebruik van cookies

www.jobsformoms.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met
pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en geplaatst op de
harde schijf van het apparaat waarmee jij op onze pagina(‘s) terecht komt. Dit gebeurt
via de browser en kan op meerdere apparaten worden opgeslagen: computers, mobiele
telefoons, smartwatches, tablets of andere smartdevices waarmee men onze pagina(‘s)
kan bezoeken d.m.v. een webbrowser.
Het gebruik van cookies is noodzakelijk voor het operationeel houden van onze website.
Door de informatie die wij toegezonden krijgen via de cookies kunnen wij de prestaties
en gebruiksvriendelijkheid van onze website constant verbeteren.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Deze toestemming
vragen wij middels de cookiebanner (onderaan of bovenaan op onze pagina).

3. Type cookies en hun doelstellingen

www.jobsformoms.nl maakt gebruik van de volgende typen cookies:
* Functionele cookies: deze zijn bedoeld om onze website beter te laten functioneren en
hem gebruikersvriendelijker te maken voor de bezoekers. Bijvoorbeeld: we slaan
inloggegevens en persoonlijke gegevens op die je invult op onze website.
* Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je
een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies hebben

tot doel om bij te houden of u de website al eens eerder heeft bezocht of niet. De
aanmaak van een geanonimiseerde analytische cookie gebeurd slechts eenmaal, bij het
eerste bezoek. Indien u onze website vaker bezoekt, worden de gegevens van de eerst
geplaatste geanonimiseerde analytische cookie gebruikt. De doelmatigheid van deze
cookie berust vooral op statistische doeleinden.

Hiermee houden wij de volgende zaken bij:
– het aantal unieke bezoekers
– hoe vaak gebruikers de website bezoeken
– welke pagina’s bezocht worden en bekeken worden
– hoelang gebruikers een pagina bekijken
– bij welke pagina bezoekers de website verlaten

* Analytische cookies: deze cookies worden gegenereerd bij het eerste bezoek aan onze
website. Deze cookies hebben tot doel om bij te houden of u de website al eens eerder
heeft bezocht of niet. De aanmaak van een analytische cookie gebeurt slechts eenmaal,
bij het eerste bezoek. Indien u onze website vaker bezoekt, worden de gegevens van de
eerst geplaatste analytische cookie gebruikt. De doelmatigheid van deze cookie berust
vooral op statistische doeleinden.

Hiermee houden wij de volgende zaken bij:
– welke pagina’s u bekeken hebt
– hoelang u op een bepaalde pagina bent gebleven
– bij welke pagina u de site hebt verlaten

4. Uw rechten met betrekking tot uw (persoons)gegevens 

U heeft recht op inzage, aanpassing/rectificatie, beperking en/of verwijdering van uw
(persoons)gegevens. Daarnaast heeft u recht van bezwaar tegen de verwerking van uw
(persoons)gegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten
uitoefenen door middel van een mail gezonden naar ons via a.kaeta@outlook.com. Voor
een correcte afhandeling van uw verzoek, vragen wij u om een adequate vorm van
identificatie. Indien een verzoek, inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan cookie
behelst, dan vragen wij van u een kopie van de cookie in kwestie. Deze is terug te vinden
in de instellingen van uw browser

5. Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt te allen tijde cookies blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid (afhankelijk van de internetbrowser) om een
bericht te ontvangen zodra er een cookie wordt geplaatst. Daarbij is het ook mogelijk om
aan te geven dat u bepaalde (soorten) cookies geen toegang verleent om geplaatst te
worden. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. Indien u cookies
verwijdert via uw internetbrowser, is het mogelijk dat dit een optimaal gebruik van onze
website in de weg kan zitten.

Wees u ervan bewust dat indien u geen cookies wil, wij de optimale prestatie van onze
website niet kunnen garanderen. Dit kan variëren van een ontoegankelijke website, tot
enkele functies die verloren gaan op onze website.

Hoe men de instellingen met betrekking tot cookies wijzigt, verschilt per browser.
Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw internetbrowser of klik op één van de
volgende links om direct naar de handeling van uw desbetreffende internetbrowser te
gaan. Indien uw internetbrowser hier niet tussen staat, adviseren wij u om de
bedrijfspagina van uw browser te bezoeken en te zoeken naar de handleiding aldaar.

– Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
– Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/9564?co+GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
– Safari op iPhone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
– Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies
De teksten op onze website zijn constant aan verandering onderhevig. Dit geldt ook voor
ons cookiestatement. Om op de hoogte te blijven van de meest actuele stand van zaken,
kunt u de meest recente versie van onze cookiestatement terugvinden op onze website.

In eventuele blogposts kan gebruik worden gemaakt van content die gehost wordt op
andere websites (zoals YouTube) door middel van bepaalde codes (embedded content).
Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen regie in het
gebruik van cookies door deze derde partijen. Indien u hierover meer wil weten, kunt u
het cookiestatement van de desbetreffende derde partij opzoeken.

Tevens kan het voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst door
anderen, waarvan wij niet altijd op de hoogte van (kunnen) zijn. Komt u op onze website
onvoorziene cookies tegen die niet herleidbaar zijn naar het overzicht van cookies (in
deze cookiestatement) die wij normaliter plaatsen? Neem dan direct contact op met ons
via a.kaeta@outlook.com. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de
desbetreffende derde partij die ze plaatst, en vragen welke cookies er geplaatst worden,
waarom deze geplaatst worden, voor hoe lang ze geplaatst worden en hoe deze derde
partij uw privacy waarborgt.

7. Slotopmerking
De verklaringen in deze cookiestatement zijn aan verandering onderhevig. Wanneer wij
de inrichting van onze website veranderen of wanneer de wettelijke regels omtrent
cookies wijzigen, passen wij ons cookiestatement daarop aan. U vindt de meest recente
versie terug op onze website.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, vernemen we dat graag op het volgende
e-mailadres: a.kaeta@outlook.com

Opgesteld: 2 februari 2022.